Pavel SVOBODA : Начална страница 

Председател 

Комисия по правни въпроси 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 
Pavel SVOBODA  
Pavel SVOBODA 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка