Helmut SCHOLZ : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Комисия по конституционни въпроси 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
Делегация за връзки с Беларус 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Делегация за връзки с Китайската народна република 

Последни дейности 

Обратна връзка