João FERREIRA : Начална страница 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Комисия по рибно стопанство 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Последни дейности 

Обратна връзка