• Evžen   TOŠENOVSKÝ  

Evžen TOŠENOVSKÝ : Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно въздействието на финансовата криза върху сектора на отбраната в държавите-членки на ЕС  
- ITRE_AD(2011)472124 -  
-
ITRE