Evžen TOŠENOVSKÝ : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки с Япония 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с Корейския полуостров 

Обратна връзка