Olga SEHNALOVÁ : Биография 

Оригинална версия : CS 

Биография (Данни, публикувани изключително на отговорност на члена на ЕП)  
Актуализиране: 24/02/2015 

Образование (документи за завършено образование и дипломи) 

  • 1987-1995 : Университет, друго (степен университетско образование): Масариков университет, Бърно, Факултет по медицина – обща медицина
  • 2003-2005 : Университет, друго (степен университетско образование): Магистър по бизнес администрация, Бизнес училище, Бърно

Професионална кариера 

  • 1995-2014 : Лекар, Отделение по анестезиология и реанимация, Кромержижка болница, акционерно дружество (публична служба/правителство)

Професионална кариера 

Заемани длъжности в политическа партия или в национален профсъюз  
  • 1995-2003 : Член на Централния изпълнителен комитет на Чешката социалдемократическа партия
  • 2005-2008 : Член на Централния изпълнителен комитет на Чешката социалдемократическа партия
  • 2001-2002 : Заместник-председател на Организацията на социалдемократическите жени
Заемани длъжности в местни органи на управление  
  • 1998-2014 : Член на представителството на град Кромержиж
  • 1998-2009 : Заместник-кмет на град Кромержиж
Заемани длъжности в местен парламент  
  • 2008-2012 : Член на представителството на Злинска област

Обратна връзка