Olga SEHNALOVÁ : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с Израел 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Последни дейности 

Обратна връзка