Olga SEHNALOVÁ : Предложения за резолюции 

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 123, член 128, член 130б, член 135

Обратна връзка