Olga SEHNALOVÁ : Доклади – в качеството на докладчик в сянка 

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 205а

Обратна връзка