Yannick JADOT : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по международна търговия 

Член 

Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка