José BOVÉ : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Комисия по бюджетен контрол 
Делегация за връзки с държавите от Андската общност 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка