Verónica LOPE FONTAGNÉ : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 

Обратна връзка