Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA

Политически групи

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Platforma Obywatelska (Полша)

Член

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник

 • 16.07.2009 / 24.03.2010 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16.09.2009 / 23.04.2012 : Делегация за връзки с Индия
 • 25.03.2010 / 18.01.2012 : Комисия по култура и образование
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по култура и образование
 • 24.04.2012 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с Арабския полуостров

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

139

Мед (A7-0440/2013 - Julie Girling)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.14)

Прилагането на „Гаранцията за младежта“, (разискване)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

3

Становища в качеството на докладчик

1

СТАНОВИЩЕ относно програмата за нови умения и работни места

FEMM
19-07-2011 FEMM_AD(2011)464998

Становища в качеството на докладчик в сянка

3

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност

EMPL
28-03-2012 EMPL_AD(2012)478673

СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на социалните услуги от общ интерес

FEMM
26-04-2011 FEMM_AD(2011)443061

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на активния живот на възрастните хора (2012 г.)

CULT
08-02-2011 CULT_AD(2011)452767

Предложения за резолюции

29

Предложение за резолюция относно младежката безработица

10-06-2013 B7-0270/2013

  Motion for a resolution on Zimbabwe: Detention of human rights activists

04-02-2013 B7-0070/2013

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on human rights situation in Bahrain

14-01-2013 B7-0039/2013

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Писмени декларации

2

Писмена декларация относно разследването на автомобилната катастрофа, в която загина Освалдо Пая

13-01-2014 P7_DCL(2014)0005 Отпаднала

Детайли

Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS

Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 119 - 14-04-2014

Писмена декларация относно обявяване на 30 май за европейски ден на приемното семейство

24-02-2010 P7_DCL(2010)0010 Отпаднала

Детайли

Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Barbara MATERA , Joachim ZELLER , Artur ZASADA , Wojciech Michał OLEJNICZAK

Дата на внасяне : 24-02-2010
Срок : 17-06-2010
Брой подписали : 125 - 17-06-2010

Парламентарни въпроси

46

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Комисията

  Erasmus+ programme information not translated into official EU languages

05-02-2014 E-001179/2014 Комисията

  Tackling youth unemployment

03-01-2014 E-000027/2014 Комисията

  Speech by the Dutch Minister of Social Affairs and Employment, 10.9.2013

24-09-2013 E-010868/2013 Комисията

  Mass extinction of bees

17-07-2013 E-008771/2013 Комисията

  Commission plan to replace current General Block Exemptions Regulation (EC) No 800/2008 of 6 August 2008 (GBER)

28-06-2013 P-007702/2013 Комисията

Декриминиализиране на престъплението клевета

18-06-2013 O-000070/2013 Комисията

  'A Better Internet for Kids' Programme

21-03-2013 E-003276/2013 Комисията

  Public consultations on the future development of unconventional fossil fuels

13-03-2013 P-002917/2013 Комисията

Информация относно мерки за справяне с младежката безработица

17-12-2012 E-011514/2012 Комисията

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Декларация за финансови интереси