Lara COMI
 • Lara
  COMI
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Заместник-председател
 • Италия Forza Italia
 • Роден: 18 Февруари 1983 г., Garbagnate Milanese

Политически групи

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 01.07.2014 ... : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Заместник-председател

Национални партии

 • 14.07.2009 / 26.01.2014 : Il Popolo della Libertà (Италия)
 • 27.01.2014 / 30.06.2014 : Forza Italia (Италия)
 • 01.07.2014 ... : Forza Italia (Италия)

Заместник-председател

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Член

 • 16.09.2009 / 04.07.2010 : Делегация за връзки с Афганистан
 • 05.07.2010 / 30.06.2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 05.07.2010 / 30.06.2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 14.07.2014 ... : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19.01.2017 ... : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 16.09.2009 / 07.04.2013 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 08.04.2013 / 30.06.2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 21.01.2016 / 04.04.2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 19.01.2017 ... : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 02.02.2017 ... : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 02.02.2017 ... : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 02.05.2017 ... : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 14.03.2018 ... : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

907

Ниво на шума от моторни превозни средства (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.6)

Вноса на ориз с произход от Бангладеш (A7-0304/2013 - Paul Murphy)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.9)

Медицински изделия (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.10)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

3

Становища в качеството на докладчик

3

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните)

IMCO
28-01-2013 IMCO_AD(2013)496497

СТАНОВИЩЕ относно "Зелена книга: от предизвикателствата към възможностите — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите"

IMCO
14-07-2011 IMCO_AD(2011)467030

СТАНОВИЩЕ относно преразглеждане на директивата относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара

ITRE
09-12-2010 ITRE_AD(2010)450905

Становища в качеството на докладчик в сянка

5

СТАНОВИЩЕ относно повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта

IMCO
06-05-2013 IMCO_AD(2013)504038

СТАНОВИЩЕ относно Европа — водеща световна туристическа дестинация — нова политическа рамка за европейския туризъм

IMCO
01-03-2011 IMCO_AD(2011)454711

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно „Интернет на нещата“

IMCO
28-04-2010 IMCO_AD(2010)439302

СТАНОВИЩЕ относно Съюза за Средиземноморието

ITRE
08-04-2010 ITRE_AD(2010)439273

СТАНОВИЩЕ относно доклада за политиката на конкуренция за 2008 г.

ITRE
04-02-2010 ITRE_AD(2010)430944

Предложения за резолюции

4

Писмени декларации

2

Писмена декларация относно свободата на потиснатите малцинства и индивиди

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Отпаднала

Детайли

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 38 - 14-04-2014

Писмена декларация относно създаване на Европейски ден на детето

18-01-2010 P7_DCL(2010)0003 Отпаднала

Детайли

Lara COMI , Andreas SCHWAB , Jolanta Emilia HIBNER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Christophe BÉCHU

Дата на внасяне : 18-01-2010
Срок : 04-06-2010
Брой подписали : 338 - 04-06-2010

Парламентарни въпроси

172

  Protectionism regarding raw materials for the leather industry, to the detriment of Italian and EU companies

17-04-2014 P-005170/2014 Комисията

  Application of Directive 2011/24/EU

16-04-2014 E-004953/2014 Комисията

  European Health Insurance Card

16-04-2014 E-004952/2014 Комисията

  VP/HR - Crimean Tatars

10-04-2014 E-004451/2014 Комисията

  Limiting the capacity of firearms

07-04-2014 E-004316/2014 Комисията

  Trade secrets

04-04-2014 E-004211/2014 Комисията

  9x19 (Parabellum) weapons calibre

18-03-2014 E-003187/2014 Комисията

  Authorisation of nutrition and health claims provided for by the EFSA: what cost to SMEs?

17-03-2014 E-003084/2014 Комисията

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Комисията

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Декларация за финансови интереси

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E101
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10091
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E101
  1047 Brussels