Monika HOHLMEIER : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по бюджети 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Cпециална комисия относно тероризма 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите  
- BUDG_AD(2018)626953 -  
-
BUDG 
Становища в качеството на докладчик 

Обратна връзка