Marek Józef GRÓBARCZYK

Изказвания на пленарно заседание

13

Европейска стратегия за енергийна сигурност (разискване)

09-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-09(10)

Програма за дейността на латвийското председателство (разискване)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Доклади – в качеството на докладчик

1

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

1

Становища в качеството на докладчик

1

СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство

ITRE
26-02-2015 ITRE_AD(2015)544346

Становища в качеството на докладчик в сянка

3

СТАНОВИЩЕ относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите

ITRE
07-04-2016 ITRE_AD(2016)560841

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директива 2003/35/ЕО

ITRE
07-05-2015 ITRE_AD(2015)541321

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации

ITRE
23-04-2015 ITRE_AD(2015)546728

Институционални предложения за резолюции

11

Предложение за обща резолюция относно случая с Надя Савченко

29-04-2015 RC-B8-0406/2015

  Motion for a resolution on Human rights in Uzbekistan

20-10-2014 B8-0178/2014

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Въпроси, изискващи писмен отговор

8

  Gazprom Eurobonds and EU law

17-09-2015 E-012859/2015 Комисията

  Nord Stream 2 agreement and the third energy package

10-09-2015 E-012736/2015 Комисията

  VP/HR - Commission's view on plans to increase supplies from Gazprom

17-07-2015 E-011499/2015 Комисията

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002154/2015 Комисията

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002153/2015 Съвета

  Plan to reduce the minimum conservation size of cod

27-11-2014 P-009806/2014 Комисията

  Sulphur Directive

24-10-2014 P-008372/2014 Комисията

  VP/HR - Democratic opposition in Kazakhstan

10-10-2014 E-007824/2014 Комисията