Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO : Начална страница 

Председател 

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по развитие 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка