Barbara MATERA : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 

Член 

Комисия по рибно стопанство 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Палестина 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Проект на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Грузия (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) IT  
 
Писмени обяснения на вот 
Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз (A8-0198/2018 - Franck Proust) IT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка