Marisa MATIAS : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки с Палестина 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по външни работи 

Последни дейности 

Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) PT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка