Monica MACOVEI : Начална страница 

Председател 

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Обратна връзка