Norica NICOLAI : Начална страница 

Член 

Комисия по рибно стопанство 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по регионално развитие 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Последни дейности 

Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка