Мария ГАБРИЕЛ
 • Мария
  ГАБРИЕЛ
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Заместник-председател
 • България ГЕРБ
 • Роден: 20 Май 1979 г., Gotse Delchev

Член

 • LIBE Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • DMAG Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • DACP Делегация в Съвместна парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • DMED Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник

 • AFET Комисия по външни работи
 • FEMM Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • DARP Делегация за връзки с Арабския полуостров

Последни дейности

 • RT @MartensCentre: Here are 10 GOOD REASONS TO #BREMAIN. What are yours? https://t.co/fJ2XR70O1H
  04/05/2016 13:32 - twitter
 • Евро-средиземноморското сътрудничество в областта на превенцията на радикализацията и дерадикализацията беше във фокуса на заседанието на Работната група Евромед, която председателствам. Разменихме мнения по въпроса с Н.Пр. Менуар Алем, посланик на Мароко към ЕС, Петър Брорсен, директор „Външни отношения и Европа" в Европейския институт за мир и Махди Абдил, старши анализатор в Европейския институт за мир. При откриването на дебата подчертах, че борбата с тероризма означава и предотвратяване на радикализацията. Необходимо е сътрудничеството със Средиземноморието да бъде засилено именно в тази посока. Държавите членки на ЕС и средиземноморските страни са изправени пред един и същи проблем - радикализация на много от гражданите, които биват привличани от терористичната организация ИДИЛ. Това безспорно е общо предизвикателство, което трябва да преодолеем чрез усилия за предотвратяване на радикализацията и засилване процеса на дерадикализация за напускащите ИДИЛ. Посланикът на Мароко наблегна на причините за радикализацията както от геополитическа, така и от идеологическа гледна точка. Той призова за многостранен подход, изтъквайки необходимостта от борба с тероризма от идеологическа гледна точка и подчертавайки, че ислямът не е тероризъм. Според него демонизирането на мюсюлманските общности в Европа ще бъде като подарък за ИДИЛ. Ако екстремистката интерпретация на исляма се разпространи и превърне в терористична организация, това ще се дължи на предоставената възможност от не напълно съвършените западнодемократични държавни устройства и от липсата на дебат сред мюсюлманите. Петър Брорсен и Махди Абдил от Европейския институт за мир представиха първите резултати от работата си относно радикализацията. Те подчертаха необходимостта от по-активен диалог между мюсюлманите и западните общества на местно ниво, отчитайки положителната роля, която частните компании, бизнесът и студентската мобилност биха могли да изиграят. Интервютата с радикализирани хора са показали, че ЕС трябва да работи за предоставяне на алтернатива на насилствения екстремизъм, на възможности за изразяване на разочарование и несъгласие, както и задаване на перспективи за младите хора от мюсюлманските общности, които живеят в Европа. В рамките на дискусията наблегнах също на ключовата роля на жените в предотвратяването на радикализацията, по-специално в мюсюлманските общности. Привлякох вниманието и към значението на интернет и социалните медии като средство за достигане до младежите, които са уязвими към радикализация.
  04/05/2016 11:39 - facebook
 • RT @EPPGroup: We need to prevent #radicalisation in Europe and North Africa. @GabrielMariya #antiterrorpact https://t.co/IdUJpR1gRA
  04/05/2016 00:16 - twitter
 • Mariya Gabriel: "Fighting terrorism also means preventing radicalization. Euro-Mediterranean cooperation must be enhanced in this aim" EPP Group Euromed Working Group chaired by Mariya Gabriel works on radicalisation Brussels, 03.05.2016 - In the framework of the regular meeting of the EPP Group Euromed Working Group, Mariya Gabriel, Vice-President of the EPP Group, hosted an exchange of view on the Euro-Mediterranean cooperation on prevention of radicalisation and de-radicalisation. H.E. Menouar Alem, Ambassador of the Kingdom of Morocco to the European Union, Peter Brorsen, External Relations and Europe Director and Mahdi Abdile, Senior Researcher and Mediator at European Institute of Peace were invited to the meeting to share their views on the topic. "EU member states and the Mediterranean countries are facing the same problem: the radicalization of many of their citizens, especially young people, and their recruitment by the terrorist organization of the Islamic State. This is clearly a common challenge that we must face by preventing radicalization and working on de-radicalization for those leaving the IS" underlined the EPP Group Vice-President and Head of the Bulgaria Delegation. The Ambassador of Morocco elaborated on the causes of radicalization, both from a geopolitical and an ideological point of view. He advocated for a multidimensional approach, emphasizing as well on the need to fight terrorism on an ideological ground: "Islam is not terrorism. The demonization of the Muslim communities in Europe would be like a gift to the 'Islamic State'. If an extremist interpretation of Islam has expanded and turned into a terrorist organization, it is also because the ground was left open by perfectible democratic states and by the absence of debate among Muslims". Peter Brorsen and Mahdi Abdile, from the European Institute of Peace, made a presentation of the first results from their field work on radicalization. They emphasized on the need for more dialogue between Muslims and the 'West' and at the local level, noting also the positive role that companies/business sector and student mobility could play. "What interviews with radicalized individuals show is that the EU should also work on offering alternatives to violent extremism, alternatives to express frustrations and disagreement, as well as perspectives and meaning for young people to live in our societies" said Peter Brorsen. Finally in the discussion which followed, MEP Mariya Gabriel underlined the role of women in preventing radicalization, in particular in Muslim communities, and the importance of using as well the internet and social media as a tool to reach out to youth who might be vulnerable to radicalization.
  03/05/2016 18:18 - facebook
 • WG #Euromed @EPPGroup working on prevention of #radicalisation wt Amb Menouar Alem #Morocco & @Eurpeace https://t.co/YySYb3YMDa
  03/05/2016 14:44 - twitter
 • RT @EurAc_Net: A lire pour comprendre la crise politique actuelle: " #RDC: quels scénarios pour l’après 2016 ?" par @afrikarabia https://t
  03/05/2016 08:56 - twitter

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08F255
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11045
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08F255
  1047 Brussels