Надежда НЕЙНСКИ

Политически групи

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Синята коалиция (България)

Член

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по бюджети
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по бюджети

Заместник

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по външни работи
 • 16.09.2009 / 06.10.2009 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 03.12.2009 / 18.01.2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по външни работи

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

30

Среща на върха ЕС—Русия (разискване)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(19)

Зачитане на основните права за свободно движение в ЕС (разискване)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(15)

Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)

18-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-18(20)

Доклад за напредъка на Сърбия през 2012 г. (разискване)

17-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-17(15)

Доклади – в качеството на докладчик

2

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

3

Становища в качеството на докладчик

11

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания

BUDG
02-10-2013 BUDG_AD(2013)514876

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност през 2012 г.

BUDG
27-06-2013 BUDG_AD(2013)510794

СТАНОВИЩЕ относно Препоръка към ЕСВД и Съвета относно преразглеждането през 2013 г. на организацията и функционирането на ЕСВД

BUDG
05-03-2013 BUDG_AD(2013)502056

СТАНОВИЩЕ относно Специален доклад № 6/2012 на Сметната палата, озаглавен „Предоставяне на помощ от Европейския съюз за общността на кипърските турци“

BUDG
05-12-2012 BUDG_AD(2012)497982

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност

BUDG
11-07-2012 BUDG_AD(2012)487787

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП ІІ)

BUDG
25-06-2012 BUDG_AD(2012)487790

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад от Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност

BUDG
04-06-2012 BUDG_AD(2012)486134

СТАНОВИЩЕ относно разширяването на ЕС: политики, критерии и стратегически интереси на ЕС

BUDG
10-05-2012 BUDG_AD(2012)485847

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно главните аспекти и основните решения в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) през 2009 г., представен на Европейския парламент в изпълнение на част ІІ, раздел Ж, параграф 43 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

BUDG
27-01-2011 BUDG_AD(2011)452859

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Общностите

BUDG
30-09-2010 BUDG_AD(2010)445891

Становища в качеството на докладчик в сянка

1

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно финансова помощ от Общността за извеждане от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“ – програма „Козлодуй“

BUDG
22-04-2010 BUDG_AD(2010)439828

Предложения за резолюции

47

Предложение за обща резолюция относно положението в Украйна

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Предложение за резолюция относно положението в Украйна

25-02-2014 B7-0220/2014

Предложение за обща резолюция относно положението в Сирия

05-02-2014 RC-B7-0141/2014

Предложение за обща резолюция относно положението в Украйна

05-02-2014 RC-B7-0138/2014

Предложение за резолюция относно положението в Украйна

04-02-2014 B7-0158/2014

Предложение за резолюция относно положението в Сирия

04-02-2014 B7-0155/2014

Парламентарни въпроси

15

Държавна помощ в Закона за изменение и допълнение на Закона за горите

26-06-2012 E-006375/2012 Комисията

Участие на трети държави в изграждането на нови атомни електроцентрали

28-06-2011 E-006634/2011 Комисията

Финансиране с държавна помощ на АЕЦ "Белене"

21-06-2011 H-000252/2011 Комисията

Околна среда и сигурност

22-03-2011 H-000148/2011 Комисията

VP/HR - Дипломатите в европейската дипломатическа служба

01-02-2011 P-001066/2011 Комисията

Данъчно облагане на финансовия сектор

13-10-2010 H-0537/2010 Комисията

Новата рамка за обща селскостопанска политика на ЕС за периода 2014 - 2020 г.

23-09-2010 H-0487/2010 Комисията

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Декларация за финансови интереси