Eva JOLY : Начална страница 

Заместник-председател 

Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци 
Делегация за връзки с Афганистан 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 

Последни дейности 

Обратна връзка