John Stuart AGNEW : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Последни дейности 

Обратна връзка