David CAMPBELL BANNERMAN
 • David
  CAMPBELL BANNERMAN
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Член
 • Обединено кралство Conservative Party
 • Роден: 28 Май 1960 г., Bombay (India)

Изказвания на пленарно заседание

31

Възобновяване на заседанието

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(7)

Ядреното споразумение с Иран (разискване)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(10)

Положението в Иран (разискване)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(12)

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

8

ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение за сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна

INTA
30-01-2017 A8-0009/2017

Становища в качеството на докладчик в сянка

9

СТАНОВИЩЕ относно корупцията и правата на човека в трети държави

INTA
31-05-2017 INTA_AD(2017)602958

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности

INTA
22-03-2017 INTA_AD(2017)599646

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

INTA
01-09-2016 INTA_AD(2016)582234

СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение

INTA
14-07-2016 INTA_AD(2016)582110

СТАНОВИЩЕ относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията

INTA
25-05-2016 INTA_AD(2016)580486

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания

INTA
25-05-2016 INTA_AD(2016)576978

СТАНОВИЩЕ относно прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС

INTA
11-12-2015 INTA_AD(2015)569667

СТАНОВИЩЕ относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година

INTA
02-09-2015 INTA_AD(2015)560817

СТАНОВИЩЕ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти

INTA
11-05-2015 INTA_AD(2015)552091

Институционални предложения за резолюции

12

Предложение за обща резолюция Относно масовите гробове в Ирак

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution Afghanistan, in particular the killings in the province of Zabul

23-11-2015 B8-1264/2015

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution Syria: situation in Palmyra and the case of Mazen Darwish

08-06-2015 B8-0575/2015

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Въпроси, изискващи писмен отговор

14

  Delay in the Commission issuing judgement

08-05-2018 P-002534/2018 Комисията

  Travel undertaken by a member of the Commission

11-10-2016 P-007672/2016 Комисията

  Article 20a(2) of Directive 94/62/EC

17-05-2016 P-004031/2016 Комисията

  Request to the Commission to immediately publish the Globiom study on indirect land use change (ILUC)

12-01-2016 E-000161/2016 Комисията

  Travel undertaken by a member of the Commission

12-01-2016 E-000160/2016 Комисията

  EU grants for non-governmental organisations (NGOs)

11-09-2015 E-012742/2015 Комисията

  Creative Europe Fund

11-09-2015 E-012741/2015 Комисията

  EU Framework Programme

11-09-2015 E-012740/2015 Комисията

  EU grants for non-governmental organisations (NGOs)

08-09-2015 E-012610/2015 Комисията

  EU Framework Programme

08-09-2015 E-012609/2015 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

1

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M083
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11036
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 07M083
  1047 Bruxelles