Kay SWINBURNE
 • Kay
  SWINBURNE
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Член
 • Обединено кралство Conservative Party
 • Роден: 8 Юни 1967 г., Aberystwyth

Изказвания на пленарно заседание

142

Ускоряване на изпълнението на политиката на сближаване (B8-0562/2016)

11-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-11(8.4)

Политика на сближаване в планинските райони на ЕС (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(7.8)

Преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП (разискване)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(24)

Доклади – в качеството на докладчик

2

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

15

Становища в качеството на докладчик

3

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613565

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2016 година

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613564

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2016 година

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613563

Становища в качеството на докладчик в сянка

8

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

ECON
31-08-2018 ECON_AD(2018)623755

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел

ECON
20-06-2018 ECON_AD(2018)622207

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)610743

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

ECON
06-09-2016 ECON_AD(2016)585727

СТАНОВИЩЕ относно мониторинга върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г.

ECON
28-04-2016 ECON_AD(2016)578521

СТАНОВИЩЕ относно „Към Акт за цифровия единен пазар“

ECON
04-12-2015 ECON_AD(2015)567734

СТАНОВИЩЕ относно препоръките към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги

ECON
02-12-2015 ECON_AD(2015)567692

СТАНОВИЩЕ относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година

ECON
05-09-2014 ECON_AD(2014)536152

Институционални предложения за резолюции

2

Въпроси, изискващи писмен отговор

7

  Health systems

16-09-2016 E-006916/2016 Комисията

  Regulation (EU) No 537/2014 on the statutory audit of public-interest entities - 'cooling in' period

21-07-2015 E-011727/2015 Комисията

  Conservation of salmon and sea trout stocks

24-06-2015 E-010113/2015 Комисията

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009002/2015 Комисията

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009001/2015 Комисията

  Premium-rate text messaging services

26-03-2015 E-004810/2015 Комисията

  Implementation of Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

06-11-2014 E-008838/2014 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

4

Германския закон за минималната работна заплата

24-05-2016 O-000081/2016 Комисията

Икономическа дипломация на ЕС

02-05-2016 O-000075/2016 Комисията

Преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП

06-04-2016 O-000066/2016 Комисията

Достъп на МСП до финансиране

13-10-2015 O-000122/2015 Комисията

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M065
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11061
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M065
  1047 Brussels