Marietje SCHAAKE : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Член 

Комисия по международна търговия 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 
Делегация за връзки с Иран 

Последни дейности 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 469/2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products EN  
- INTA_AD(2018)628707 -  
-
INTA 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка