Liem HOANG NGOC
 • Liem
  HOANG NGOC
 • Франция
 • Роден: 11 Декември 1964 г., Saïgon

Политически групи

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Parti socialiste (Франция)

Член

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16.09.2009 / 13.02.2012 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

46

Програма за действие за данъчното облагане (разискване)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(4)

Европейската статистика (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc) (гласуване)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(8.6)

Европейската статистика (разискване)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Европейската статистика (разискване) (2)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Доклади – в качеството на докладчик

2

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

8

ДОКЛАД относно индекса на вътрешния пазар

IMCO
15-01-2010 A7-0084/2009

Становища в качеството на докладчик в сянка

4

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година ― всички раздели

ECON
05-09-2013 ECON_AD(2013)513316

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни имоти

IMCO
02-02-2012 IMCO_AD(2012)472205

СТАНОВИЩЕ относно рамка за корпоративно управление за европейските дружества

IMCO
24-01-2012 IMCO_AD(2012)475892

СТАНОВИЩЕ относно Зелената книга, озаглавена „Към адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи“

IMCO
26-01-2011 IMCO_AD(2011)452814

Парламентарни въпроси

4

  Call for a new six-pack!

11-06-2013 E-006785/2013 Комисията

  Credit rating agencies and their role in the crisis

15-07-2011 E-007329/2011 Комисията

  Transposition in France of Directive 2007/64/EC on payment services

12-07-2011 E-007135/2011 Комисията

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Декларация за финансови интереси