Ashley FOX
 • Ashley
  FOX
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Член на бюрото
 • Обединено кралство Conservative Party
 • Роден: 15 Ноември 1969 г., Sutton Coldfield

Изказвания на пленарно заседание

159

Прилагане на Директивата за екодизайна (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (гласуване)

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(7.11)

In memoriam

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(5)

Състав на комисиите и делегациите

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(10)

Едно седалище на Европейския парламент (разискване)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Едно седалище на Европейския парламент (разискване) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Едно седалище на Европейския парламент (разискване) (3)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

21

Становища в качеството на докладчик в сянка

8

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

AFCO
29-05-2018 AFCO_AD(2018)604673

СТАНОВИЩЕ относно тълкуването и прилагането на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество

ECON
24-11-2017 ECON_AD(2017)609658

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)609635

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация

ECON
08-11-2017 ECON_AD(2017)608163

СТАНОВИЩЕ с препоръки към Комисията относно гражданскоправни норми за роботиката

ITRE
15-11-2016 ITRE_AD(2016)583918

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване

ITRE
29-04-2015 ITRE_AD(2015)544342

СТАНОВИЩЕ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление

ECON
02-03-2015 ECON_AD(2015)541604

Институционални предложения за резолюции

12

Предложение за резолюция относно положението във Венецуела

01-06-2016 B8-0724/2016

Предложение за обща резолюция относно положението в Йемен

08-07-2015 RC-B8-0680/2015

Предложение за резолюция относно положението в Йемен

06-07-2015 B8-0686/2015

Предложение за обща резолюция относно положението във Венецуела

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Предложение за резолюция относно положението във Венецуела

06-03-2015 B8-0238/2015

  Motion for a resolution on Persecution of the democratic opposition in Venezuela

15-12-2014 B8-0377/2014

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Писмени декларации

3

Писмена декларация относно изграждането на Виа Карпатия – стратегически транспортен маршрут за източните региони на ЕС

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Отпаднала

Детайли

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Дата на внасяне : 07-03-2016
Срок : 07-06-2016
Брой подписали : 61 - 08-06-2016

Писмена декларация относно региона на Карпатите в ЕС

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Отпаднала

Детайли

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Дата на внасяне : 14-12-2015
Срок : 14-03-2016
Брой подписали : 47 - 15-03-2016

Писмена декларация относно укрепване на работата на Европейския инструмент за демокрация и права на човека във Венецуела

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Отпаднала

Детайли

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Дата на внасяне : 26-10-2015
Срок : 26-01-2016
Брой подписали : 64 - 27-01-2016

Въпроси, изискващи писмен отговор

43

  Access to raw cane sugar refining

28-02-2018 E-001235/2018 Комисията

  Tungsten halogen lamp lightbulbs

06-02-2018 E-000726/2018 Комисията

  Withdrawal Agreement and the application of transition arrangements for Gibraltar

16-01-2018 E-000216/2018 Комисията

  Kamal Foroughi

27-04-2017 E-002947/2017 Комисията

  Otter cull

23-03-2017 E-001960/2017 Комисията

  Angora fur farming

20-09-2016 E-006995/2016 Комисията

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

13-07-2016 P-005763/2016 Комисията

  Cosmetics

31-05-2016 P-004434/2016 Комисията

  EU transport projects: Baltic Railway from Helsinki to Vilnius

04-05-2016 E-003782/2016 Комисията

  Human Rights breaches in Morocco

08-03-2016 P-002031/2016 Комисията

Въпроси, изискващи устен отговор

2

Положението в стоманодобивния сектор

05-11-2015 O-000139/2015 Комисията

Отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор

05-05-2015 O-000046/2015 Комисията

Писмени обяснения на вот

3

 

Интегриран подход към политиката в областта на спорта: добро управление, достъпност и почтеност (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)

02-02-2017

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

 

Устойчивото управление на външните риболовни флотове (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)

02-02-2017

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

 

Изпълнението на „Еразъм+“ (A8-0389/2016 - Milan Zver)

02-02-2017

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Контакти

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11046
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M009
  1047 Brussels