Franz OBERMAYR : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Делегация за връзки с Индия 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

Последни дейности 

Обратна връзка