Magdi Cristiano ALLAM

Политически групи

 • 14.07.2009 / 13.12.2011 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 14.12.2011 / 26.01.2012 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Заместник-председател/Член на бюрото
 • 27.01.2012 / 30.06.2014 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Заместник-председател/Член на бюрото

Национални партии

 • 14.07.2009 / 01.06.2010 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Италия)
 • 02.06.2010 / 30.06.2014 : "Io amo l'Italia" (Италия)

Заместник-председател

 • 17.09.2009 / 24.04.2012 : Делегация за връзки с Израел

Член

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по култура и образование
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Делегация за връзки с Израел
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 25.04.2012 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с Израел

Заместник

 • 16.07.2009 / 13.12.2011 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16.09.2009 / 13.12.2011 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 16.09.2009 / 13.12.2011 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 31.01.2012 / 28.03.2012 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

11

Основните права в Европейския съюз през 2012 г. (разискване)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(16)

Доклад относно Турция във връзка с разширяването (разискване)

28-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-28(18)

Положението в Йемен, Бахрейн, Сирия и Египет (разискване)

12-10-2011 P7_CRE-REV(2011)10-12(16)

Действия на ЕС по отношение на жертвите на тероризма (разискване)

15-12-2009 P7_CRE(2009)12-15(19)

Предложения за резолюции

4

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0451/2013

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Предложение за резолюция относно положението в Сирия

10-09-2013 B7-0425/2013

Писмени декларации

4

Писмена декларация относно защитата на правото на малолетните и непълнолетните да поддържат достатъчни отношения с двамата родители, дори в случай че последните са законно разделени или разведени

21-10-2013 P7_DCL(2013)0019 Отпаднала

Детайли

Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTA' , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ

Дата на внасяне : 21-10-2013
Срок : 21-01-2014
Брой подписали : 54 - 23-01-2014

Писмена декларация относно борбата срещу гестационния диабет

09-09-2013 P7_DCL(2013)0010 Отпаднала

Детайли

Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK

Дата на внасяне : 09-09-2013
Срок : 09-12-2013
Брой подписали : 65 - 10-12-2013

Писмена декларация относно необходимостта от отказване от еврото и връщане към националните валути

12-03-2012 P7_DCL(2012)0015 Отпаднала

Детайли

Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI

Дата на внасяне : 12-03-2012
Срок : 14-06-2012
Брой подписали : 28 - 14-06-2012

Писмена декларация относно свободата да се поставят на обществени места представителни за културата и идентичността на даден народ религиозни символи

23-11-2009 P7_DCL(2009)0064 Отпаднала

Детайли

Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Mario MAURO , David-Maria SASSOLI , Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM

Дата на внасяне : 23-11-2009
Срок : 11-03-2010
Брой подписали : 129 - 15-03-2010

Парламентарни въпроси

34

  VP/HR - Protecting the Italian-speaking community in Crimea

17-03-2014 E-003089/2014 Комисията

  Automatic retentions from foreign payments to Italy

18-02-2014 E-001845/2014 Комисията

  Quarterly report on the euro area

07-02-2014 E-001289/2014 Комисията

  Unlawful nature of the Fiscal Compact

31-01-2014 E-001012/2014 Комисията

  Recognition of certain agricultural products

18-11-2013 E-013083/2013 Комисията

  Labelling of products based on truffles

18-11-2013 E-013082/2013 Комисията

  Occupied Territories

06-11-2013 E-012580/2013 Комисията

  Reduction of TNT Express workforce in Italy

10-07-2013 E-008295/2013 Комисията

  Ban on the Syrian Islamic terrorist organisation Jabhat Al-Nusra (Victory Front)

09-07-2013 P-008210/2013 Съвета

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Декларация за финансови интереси