Giancarlo SCOTTÀ : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Ирак 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 

Последни дейности 

Обратна връзка