Mara BIZZOTTO : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Канада 

Последни дейности 

Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) IT  
 
Писмени обяснения на вот 
Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) IT  
 
Писмени обяснения на вот 
Използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) IT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка