Kristiina OJULAND
 • Kristiina
  OJULAND
 • Естония
 • Роден: 17 Декември 1966 г., Kohtla-Järve

Политически групи

 • 14.07.2009 / 19.07.2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
 • 20.07.2009 / 30.06.2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии

 • 14.07.2009 / 22.10.2013 : Eesti Reformierakond (Естония)
 • 23.10.2013 / 30.06.2014 : Sõltumatu (Естония)

Член

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Комисия по външни работи
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Комисия по външни работи

Заместник

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 16.09.2009 / 21.11.2010 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 22.11.2010 / 30.06.2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Подкомисия по правата на човека

Парламентарни дейности в пленарна зала – седми парламентарен мандат

Изказвания на пленарно заседание

217

Време за гласуване

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(18)

Среща на върха ЕС—Русия (разискване)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(19)

Преглед на литовското председателство (разискване)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(3)

Незаконно набиране на органи в Китай (разискване)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.2)

Европейски инструмент за съседство (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(5.16)

Автономни търговски преференции за Молдова (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Сексуално и репродуктивно здраве и права (A7-0426/2013 - Edite Estrela)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.30)

Доклади – в качеството на докладчик

2

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

2

Становища в качеството на докладчик

2

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета относно консулската закрила за граждани на Съюза в чужбина

AFET
04-09-2012 AFET_AD(2012)487901

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно атаките срещу информационните системи и за отмяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета

AFET
28-11-2011 AFET_AD(2011)469848

Предложения за резолюции

297

  Motion for a resolution on North Korea

14-04-2014 B7-0412/2014

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on Pakistan, recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0405/2014

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  Motion for a resolution on the situation in certain vulnerable communities in Syria

14-04-2014 B7-0404/2014

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Писмени декларации

2

Писмена декларация относно образованието и религиозната дискриминация в Пакистан

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Отпаднала

Детайли

Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND

Дата на внасяне : 17-04-2012
Срок : 17-07-2012
Брой подписали : 56 - 05-07-2012

Писмена декларация относно лагера Ашраф

06-10-2010 P7_DCL(2010)0075 Приета

Детайли

Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON

Дата на внасяне : 06-10-2010
Срок : 20-01-2011
Дата на приемане : 25-11-2010
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2010)0452
Брой подписали : 401 - 25-11-2010

Парламентарни въпроси

32

  Abuses of Interpol Red Notices

15-11-2013 E-013039/2013 Комисията

Принципи на правовата държава и правата на човека в Русия

02-10-2013 O-000102/2013 Комисията

  VP/HR - New restrictions on Tibetan social gatherings and religious activities in Lhasa following self-immolations

29-05-2012 E-005381/2012 Комисията

  Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004866/2012 Комисията

  VP/HR - Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004865/2012 Комисията

  VP/HR - Use of EU aid to Pakistan

11-05-2012 E-004851/2012 Комисията

  VP/HR - Pakistan

07-02-2012 E-001437/2012 Комисията

Декларации (7-ми парламентарен мандат)

Декларация за финансови интереси

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни