Andrey KOVATCHEV : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 17-10-2017 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 18-10-2017 ... : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Заместник-председател

Национални партии 

 • 01-07-2014 ... : ГЕРБ (България)

Квестор 

 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Европейски парламент
 • 18-01-2017 ... : Европейски парламент

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по правата на човека
 • 02-07-2014 / 16-01-2017 : Бюро на Европейския парламент
 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Квестори
 • 14-07-2014 ... : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 18-01-2017 ... : Бюро на Европейския парламент
 • 18-01-2017 ... : Квестори
 • 19-01-2017 ... : Комисия по външни работи
 • 19-01-2017 ... : Подкомисия по правата на човека

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-07-2014 ... : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония
 • 19-01-2017 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Обратна връзка