Andrey KOVATCHEV : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Заместник-председател

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : ГЕРБ (България)

членове 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по международна търговия
  • 02-07-2019 ... : Подкомисия по правата на човека
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Обратна връзка