Andrey KOVATCHEV : Становища в качеството на докладчик 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 53, член 54, приложение V

СТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г.  
- ENVI_AD(2019)631843 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г.  
- ENVI_AD(2016)571628 -  
-
ENVI 

Обратна връзка