Andrey KOVATCHEV : Становища в качеството на докладчик в сянка 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 205а

СТАНОВИЩЕ относно Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС  
- ENVI_AD(2018)617993 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.  
- ENVI_AD(2018)612219 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова  
- AFET_AD(2017)599716 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна  
- AFET_AD(2016)592207 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания  
- AFET_AD(2016)577008 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания  
- ENVI_AD(2016)577058 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно подготовката за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставяне на хуманитарна помощ  
- AFET_AD(2015)565200 -  
-
AFET 

Обратна връзка