Andrey KOVATCHEV : Участие в пленарните заседания 

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 194 и член 162, параграф 11

Обратна връзка