Eva MAYDELL : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Прилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко отнасяне или наказание (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: Повторно заделяне на оставащи суми (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка