Eva MAYDELL : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on preventing the dissemination of terrorist content online EN  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
Становища в качеството на докладчик в сянка 
Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка