Сътрудници, акредитирани към Европейския парламент

Сътрудници

членове

Urbancic Nikolina
Petir Marijana
URBAS SZYMON
Marusik Michał
URS Lidia Ancuta
Tapardel Claudia
UWITONZE Marie Chantal
Michel Louis
UYTTERSPROT Guy
Demesmaeker Mark

Акредитираните сътрудници са базирани в едно от трите места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург или Страсбург) и техният договор, регулиран от европейското право, е сключен пряко с Парламента. Местните сътрудници са базирани в една от държавите-членки на ЕС и са наети по трудов договор, регулиран от частното право, сключен със съответния член на ЕП и подчинен на законодателството на въпросната държава.