Търсене

Сътрудници

Вид

членове

UAB "Audifina" Платежни посредници Zigmantas BALČYTIS
UAB "Easyway.LT" Платежни посредници Petras AUŠTREVIČIUS
UAB "GAUDERA" Платежни посредници Laima Liucija ANDRIKIENĖ Algirdas SAUDARGAS
UAB 'Statveda' Платежни посредници Valentinas MAZURONIS
UAB - MGI IN SALVO Платежни посредници Antanas GUOGA
UAB AUDITO FORMULE Платежни посредници Valdemar TOMAŠEVSKI
UAB FINANSININKU GRUPE Платежни посредници Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
UAB PRO PROFIT Платежни посредници Viktor USPASKICH
Nicola UCCIERO Акредитирани сътрудници Pina PICIERNO
Krzysztof Michal UCHANSKI Акредитирани сътрудници Zdzisław KRASNODĘBSKI
UDVARDY AUDIT KFT Платежни посредници Benedek JÁVOR
UHY HACKER YOUNG LLP Платежни посредници Diane JAMES Andrew LEWER Steven WOOLFE
Elzbieta ULATOWSKA Местни сътрудници Urszula KRUPA
Simona ULEHLOVA Стажанти Stanislav POLČÁK
Szilárd Szabolcs ULICSÀK Акредитирани сътрудници Kinga GÁL
Johannes Gerhard ULKE Акредитирани сътрудници Thomas MANN
Karel ULM Местни сътрудници Jaromír ŠTĚTINA
UMAA Доставчици на услуги Ivan ŠTEFANEC
Jennifer Therese UNELIUS Стажанти Max ANDERSSON
Lucian-Adrian UNGUR Акредитирани сътрудници Emilian PAVEL
UNIPROJEKT SP.ZO.O. Платежни посредници Jan OLBRYCHT
UPTOP BUSINESS GROUP SRL Доставчици на услуги Emilian PAVEL
Lawrence URBAIN Акредитирани сътрудници David COBURN
Simona URBAITYTE Акредитирани сътрудници Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Radek URBAN Доставчици на услуги Jan ZAHRADIL
Gabriela URBANOVA Акредитирани сътрудници Branislav ŠKRIPEK
Maria URBANOVA Местни сътрудници Richard SULÍK
Simonas URBONAS Местни сътрудници Valentinas MAZURONIS
Gioele Urso Доставчици на услуги Mercedes BRESSO
Jose URSO Доставчици на услуги Alberto CIRIO
Boguslawa USLUGI RACHUNKOWE SAPINSKA Платежни посредници Marek JUREK
Katrien UYTTERSPROT Акредитирани сътрудници (oбединение) Mark DEMESMAEKER Sander LOONES Helga STEVENS Anneleen VAN BOSSUYT
Malgorzata UZARSKA Местни сътрудници Urszula KRUPA

Акредитираният сътрудник работи в едно от трите места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург или Страсбург) и има трудов договор, сключен пряко с Парламента съгласно европейското право. Местният сътрудник работи в една от държавите – членки на ЕС, и има трудов договор или договор за предоставяне на услуги, сключен пряко с члена на ЕП, който се регулира от частното национално право. Освен това членовете на ЕП могат да приемат стажанти в сградите на ЕП и в държавите членки.
За повече информация, вж. раздела Разпоредби, отнасящи се до персонала.