Сътрудници, акредитирани към Европейския парламент

Сътрудници

членове

UMBRASIENE Gema
Ropė Bronis
URICARU Mihai Eugen
Diaconu Mircea
URSA Sebastian Mircea
Diaconu Mircea
USVASUO Tea
Rehn Olli
UWITONZE Marie Chantal
Michel Louis
UYTTERSPROT Guy
Demesmaeker Mark

Акредитираните сътрудници са базирани в едно от трите места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург или Страсбург) и техният договор, регулиран от европейското право, е сключен пряко с Парламента. Местните сътрудници са базирани в една от държавите-членки на ЕС и са наети по трудов договор, регулиран от частното право, сключен със съответния член на ЕП и подчинен на законодателството на въпросната държава.