Сътрудници, акредитирани към Европейския парламент

Сътрудници

членове

ULATOWSKA-RYBAJ Zofia
Geringer de Oedenberg Lidia Joanna
ULOZIENE Teresa
Vitkauskaite Bernard Justina
URBANAVICIUTE Rasa
Saudargas Algirdas
URBANIAK Anna
Zasada Artur
UTTER Aki
Jäätteenmäki Anneli
UYTTERSPROT Guy
Demesmaeker Mark

Акредитираните сътрудници са базирани в едно от трите места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург или Страсбург) и техният договор, регулиран от европейското право, е сключен пряко с Парламента. Местните сътрудници са базирани в една от държавите-членки на ЕС и са наети по трудов договор, регулиран от частното право, сключен със съответния член на ЕП и подчинен на законодателството на въпросната държава.