Сътрудници, акредитирани към Европейския парламент

Сътрудници

членове

URBAS Szymon
Marusik Michał
URS Lidia Ancuta
Tapardel Claudia
UWITONZE Marie Chantal
Michel Louis
UYTTERSPROT Guy
Demesmaeker Mark

Акредитираните сътрудници са базирани в едно от трите места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург или Страсбург) и техният договор, регулиран от европейското право, е сключен пряко с Парламента. Местните сътрудници са базирани в една от държавите-членки на ЕС и са наети по трудов договор, регулиран от частното право, сключен със съответния член на ЕП и подчинен на законодателството на въпросната държава.