Търсене

Сътрудници

Вид

членове

UAB "Audifina" Платежни посредници Zigmantas BALČYTIS
UAB "Easyway.LT" Платежни посредници Petras AUŠTREVIČIUS
UAB 'Statveda' Платежни посредници Valentinas MAZURONIS
UAB - MGI IN SALVO Платежни посредници Antanas GUOGA
UAB AUDITO FORMULE Платежни посредници Valdemar TOMAŠEVSKI
UAB FINANSININKU GRUPE Платежни посредници Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
UAB GAUDERA Платежни посредници Laima Liucija ANDRIKIENĖ Algirdas SAUDARGAS
Nicola UCCIERO Акредитирани сътрудници Pina PICIERNO
Krzysztof Michal UCHANSKI Акредитирани сътрудници Zdzisław KRASNODĘBSKI
UDVARDY AUDIT KFT Платежни посредници Benedek JÁVOR
Dora UGRIN Стажанти Marijana PETIR
UHY HACKER YOUNG LLP Платежни посредници Diane JAMES Steven WOOLFE
Elzbieta ULATOWSKA Местни сътрудници Urszula KRUPA
Kai ULFERTS Местни сътрудници Jens GIESEKE
Szilárd Szabolcs ULICSÀK Акредитирани сътрудници Kinga GÁL
Karel ULM Местни сътрудници Jaromír ŠTĚTINA
Jennifer Therese UNELIUS Акредитирани сътрудници Max ANDERSSON
Lucian-Adrian UNGUR Акредитирани сътрудници Emilian PAVEL
UNIPROJEKT SP.ZO.O. Платежни посредници Jan OLBRYCHT
Lawrence URBAIN Акредитирани сътрудници David COBURN
Simona URBAITYTE Акредитирани сътрудници Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
URBAN MYTHS Доставчици на услуги Cătălin Sorin IVAN
Radek URBAN Доставчици на услуги Jan ZAHRADIL
Gabriela URBANOVA Акредитирани сътрудници Branislav ŠKRIPEK
Maria URBANOVA Местни сътрудници Richard SULÍK
Jakub URBANSKI Стажанти Danuta Maria HÜBNER
Simonas URBONAS Местни сътрудници Valentinas MAZURONIS
Gioele Urso Доставчици на услуги Mercedes BRESSO
Boguslawa USLUGI RACHUNKOWE SAPINSKA Платежни посредници Marek JUREK
Katrien UYTTERSPROT Акредитирани сътрудници (oбединение) Mark DEMESMAEKER Sander LOONES Helga STEVENS Anneleen VAN BOSSUYT
Malgorzata UZARSKA Местни сътрудници Urszula KRUPA

Акредитираният сътрудник работи в едно от трите места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург или Страсбург) и има трудов договор, сключен пряко с Парламента съгласно европейското право. Местният сътрудник работи в една от държавите – членки на ЕС, и има трудов договор или договор за предоставяне на услуги, сключен пряко с члена на ЕП, който се регулира от частното национално право. Освен това членовете на ЕП могат да приемат стажанти в сградите на ЕП и в държавите членки.
За повече информация, вж. раздела Разпоредби, отнасящи се до персонала.