Обиколка на пленарната зала

Разпределение на членовете на политическите групи