Преглед на аналитичната таблица

Членове на ЕП по държава-членка и политическа група 

Страна
ЕНП S&D Renew Зелените/ECA ID ЕКР ЕОЛ/СЗЛ НЧ Общо
Белгия  4  3  4  3  3  3  1  21 
България  7  5  3  2  17 
Чехия  5  6  3  2  4  1  21 
Дания  1  3  5  2  1  1  13 
Германия  29  16  7  25  11  1  6  1  96 
Естония  2  3  1  6 
Ирландия  4  1  2  4  11 
Гърция  8  2  1  6  4  21 
Испания  12  20  8  2  3  6  2  53 
Франция  8  5  21  12  22  6  74 
Хърватия  4  3  1  1  2  11 
Италия  7  19  28  5  14  73 
Кипър  2  2  2  6 
Латвия  2  2  1  1  2  8 
Литва  4  2  2  2  1  11 
Люксембург  2  1  2  1  6 
Унгария  13  5  2  1  21 
Малта  2  4  6 
Нидерландия  6  6  6  3  4  1  26 
Австрия  6  5  1  2  3  17 
Полша  17  8  26  51 
Португалия  7  9  1  4  21 
Румъния  14  10  8  32 
Словения  4  2  2  8 
Словакия  4  3  2  2  2  13 
Финландия  3  2  3  2  2  1  13 
Швеция  6  5  3  2  3  1  20 
Обединено кралство  10  17  10  8  1  26  72 
ЕС   181  154  108  73  73  66  41  52  748