Преглед на аналитичната таблица

Членове на ЕП по държава-членка и политическа група 

Страна
ЕНП S&D ЕКР АЛДЕ ЕОЛ/СЗЛ Зелените/ECA ЕСПД ЕНС НЧ Общо
Белгия  4  4  4  6  2  1  21 
България  7  4  2  4  17 
Чехия  7  4  2  4  3  1  21 
Дания  1  3  3  3  1  1  1  13 
Германия  34  27  6  4  8  13  1  1  2  96 
Естония  1  1  3  1  6 
Ирландия  4  1  1  1  4  11 
Гърция  5  4  1  6  5  21 
Испания  16  13  8  10  5  52 
Франция  20  12  7  5  6  6  15  3  74 
Хърватия  5  2  1  2  1  11 
Италия  12  31  5  1  3  1  14  6  73 
Кипър  1  2  1  2  6 
Латвия  4  1  1  1  1  8 
Литва  3  2  1  3  1  1  11 
Люксембург  3  1  1  1  6 
Унгария  12  4  2  3  21 
Малта  3  3  6 
Нидерландия  5  3  2  7  3  2  4  26 
Австрия  5  5  1  3  4  18 
Полша  22  5  19  1  2  2  51 
Португалия  8  8  1  4  21 
Румъния  13  13  2  3  1  32 
Словения  5  1  1  1  8 
Словакия  6  4  3  13 
Финландия  3  2  2  4  1  1  13 
Швеция  4  6  2  3  1  4  20 
Обединено кралство  2  18  19  1  1  6  18  3  3  71 
ЕС   215  184  77  69  52  52  42  36  20  747