Jean-Marie LE CHEVALLIER : 3. volební období 

Politické skupiny 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Technická skupina Evropské pravice - Pokladník

Národní strany 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Front national (Francie)

Poslanci 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pro sociální věci, zaměstnanost a pracovní prostředí
 • 27-07-1989 / 12-09-1990 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropským hospodářským společenstvím (AKT-EHS)
 • 13-09-1990 / 12-09-1991 : Poslanci Evropského parlamentu při smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropským hospodářským společenstvím (AKT-EHS)
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pro občanské svobody a vnitřní věci
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pro sociální věci, zaměstnanost a pracovní prostředí
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci

Náhradník 

 • 12-09-1989 / 14-01-1992 : Výbor pro regionální politiku a regionální plánování
 • 16-07-1991 / 14-01-1992 : Výbor pro rozvoj a spolupráci
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pro regionální politiku a regionální plánování a vztahy s regionálními a lokálními orgány