Jean-Marie LE PEN : Úvodní stránka 

Člen 

Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem 

Poslední činnosti 

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 o žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (B8-0051/2019) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s řízením pro řešení sporů v rámci WTO DS492 – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt