Béla KOVÁCS : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy s Japonskem 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace pro vztahy s Kanadou 

Poslední činnosti 

Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Prováděcí rozhodnutí o podrobení nových psychoaktivních látek cyklopropylfentanyl a methoxyacetylfentanyl kontrolním opatřením (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) HU  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt