Julia REID : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Náhradnice 

Výbor pro regionální rozvoj 

Poslední činnosti 

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Evropský námořní a rybářský fond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt