Heinz K. BECKER : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace pro vztahy s Palestinou 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradník 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy s Kanadou 

Poslední činnosti 

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt