Andrey NOVAKOV : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Rozpočtový výbor 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 

Poslední činnosti 

Plán práce  
- P8_CRE-PROV(2019)04-03(10)  
Příspěvky při rozpravách v plénu 
Zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) BG  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt